Διαβητολογικό

hhg logo

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη με τις πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί τη βασικότερη μεταβολική νόσο με πολλές επιπλοκές νεφρική ανεπάρκεια, οφθαλμοπάθεια, πρόκληση εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι το 10-12% του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη, ενώ ένα ποσοστό 3-4% πάσχει από τη νόσο χωρίς να το γνωρίζει.

Στις κυριότερες επιπλοκές του διαβήτη περιλαμβάνονται η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αμφιβληστροειδοπάθεια και απώλεια όρασης των ενηλίκων, το διαβητικό πόδι και ο ακρωτηριασμός των κάτω άκρων, η νευροπάθεια, η στυτική δυσλειτουργία, η αυξημένη επίπτωση εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και τελικά ο πρώιμος θάνατος.

Στο διαβητολογικό τμήμα πραγματοποιούνται:

  • Ανίχνευση του προδιαβήτη, μίας «σιωπηλής» κατάστασης που προηγείται του διαβήτη και συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές. Η προληπτική ιατρική διαχείριση του προλαμβάνει την ανίχνευση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.
  • Διερεύνηση καρδιαγγειακών επιπλοκών πολύ συχνών στα άτομα µε διαβήτη.
  • Συνεχής καταγραφή γλυκόζης με εφαρμογές νέων τεχνικών.
  • Συστηματική παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών µέσω ενός προγράµµατος χαμηλού κόστους, που περιλαμβάνει: μικροβιολογικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, διατροφική εκπαίδευση και δυνατότητα επισκέψεων για παροχή συμβουλών από τους γιατρούς.
  • Διενέργεια εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση του της ινσουλινοαντοχής, του προδιαβήτη και διαβητη, όπως η καμπύλη γλυκόζης, το τεστ c-πεπτιδίου, κλπ.

Όλες οι διαγνωστικές δοκιμασίες, οι εξετάσεις και οι αγωγές καταγράφονται στον ψηφιακό φάκελο υγείας του ασθενούς.